gallery/naum vectoriat sense fon

Caixaproinfància

Col·laboració del Programa CAIXAPROINFÀNCIA amb les activitats del Projecte Socieducatiu NAÜM

 

El programa Caixaproinfància té com objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares/mares a fills i filles i garantir que els nins i nines i joves puguin accedir a una formació educativa, social en igualtat de qualitat i oportunitats.

 

En 2017-2018 el nostre projecte ha comptat amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa a través d'aquest programa de CaixaProinfancia amb les següents intervencions i activitats:

 

REFORÇ ESCOLAR


6 grups d'aula oberta durant el curs 2018-2019 per 30 nens/as i joves
6 grups de reforç individual durant el curs 2018-2019 per 3 nens/as i joves.
16 grups de reforç assistit durant el curs 2018-2019 per 8 nens/as i 8 joves.

 

ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES


 9 grups de centres oberts durant el curs 2018-2019 amb 72 nens beneficiaris.

 

PSICOMOTRICITAT

2 grups i 6 beneficiaris durant 2018-2019.

 

ESCOLA D'ESTIU

A juliol i agost col·laborarà amb 60 colònies urbanes i 2 grups de Campaments (escola d'estiu) beneficiant a 96 nens/as.

 

TALLERS FAMILIARS

Durant el curs 2018-2019 es realitzen dos tallers familiars de 0-3 anys per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

Durant el curs 2018-2019 es realitzen dos tallers familiars de 0-3 anys (Continuitat) per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

 

TAULA D'INFÀNCIA

Durant el curs 2018-2019 continua marxa la Taula d'Infància a les zones de Son Roca, Son Serra-La Vileta, Son Ximelis i Son Anglada. La Taula està integrada per entitats del barri que atén a nens i joves de les zones esmentades.